Manevi Gelişim

 

MAVİ UMUT EĞİTİM KURUMLARINDA MANEVİ GELİŞİM VE DEĞERLER EĞİTİMİ

Çocuklarımız bu dünyanın en masum ve şefkate ihtiyacı olan varlıklarıdır. Onların bedensel açıdan sağlıklı olmalarının yanında ruhsal açıdan da sağlıklı olmaları son derece önemlidir.

Çocuklarımıza bırakabileceğimiz en büyük miras onların erdemli, ahlaklı, dürüst, ilkeli duyarlı ve sorumluluk bilinci içerisinde insanlığa ve topluma faydalı, değerlerine sahip çıkan birer birey olmalarını sağlamaktır.

Küçük yaşlardan itibaren Allah ile korkutulmuş bir toplumda O’nun; sevginin, rahmetin, merhametin ve şefkatin kaynağı olduğu gerçeğini çocuklarımıza öğretmemiz gerektiğini düşünüyoruz.  

Bizler Mavi Umut ailesi olarak, insanı özüyle buluşturmak için çıktığımız bu yolda korku dili değil sevgi dilini aşılamayı hedefliyoruz. Değerlerine sahip bireyler yetiştirme yolunda amacımız, çocuğun doğuştan getirdiği en iyi yönlerini ve yeteneklerini ortaya çıkarmak; kişiliğinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, insani mükemmelliğe ulaşmasına yardımcı olmak; bireyi ve toplumu kötü ahlaktan korumak ve kurtarmak, bunun yanında iyi ahlakla donatmak ve devamını sağlamaktır.

Değerler eğitimi müfredatı, okullarımızda bilhassa dersi olmakla birlikte, diğer tüm ders planlarında bulunur. Dolayısıyla, eğitim materyallerimiz de bütünsel bir değerler eğitimine göre tasarlanmış ve bu değerleri hayata geçirmek hayali ile hazırlanmıştır. Farklı yaş gruplarına özel düzenlenen sosyal etkinliklerle de söz konusu değerler yaşatılmakta ve öğretilmektedir. Herhangi bir değerin kazanımında zorluklar yaşanması durumunda sınıf öğretmenlerimiz, uzman psikolojik danışmanlarımız ve branş öğretmenlerimiz bir araya gelerek öğrencilerin fıtratlarına ve ilgi alanlarına uygun özel yöntemler üzerinde çalışırlar. Bu süreçlerde velilerimizi düzenli olarak bilgilendirir, sürece katılım ve desteklerini önemseriz.

Her ay dönüşümlü olarak programladığımız “Saygılı, sorumluluk sahibi, araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli” gibi kavramlar derslerimizde ve etkinliklerimizde yer almaktadır.

Mavi Umut Eğitim Kurumları olarak olarak değerler eğitiminde hedefimiz; okullarımızdan mezun olan her bir öğrencimizin dinî ve millî değerleriyle barışık, kalbinde sevgi, saygı duygularını taşıyan, sorumluluk alan, adalet, merhamet ve edepli birer birey olmalarını sağlamaktır.